Từ khóa: Thuyết Gắn bó (Attachment Theory)
gan-bo-khoa-hoc-moi-ve-su-gan-bo-giua-nhung-nguoi-truong-thanh-va-lam-the-nao-no-giup-ban-tim-thay-va-giu-duoc-tinh-yeu-chuong-9-1

Gắn bó: Khoa học mới về sự gắn bó giữa những người trưởng thành và làm thế nào nó giúp bạn tìm thấy - và giữ được - tình yêu (Chương 9.1)

access_timeOct 31, 2019 personRubi

Các kiểu gắn bó tuy ổn định nhưng cũng lại mềm dẻo. Điều này có nghĩa là chúng có xu hướng giữ nguyên theo thời gian, nhưng chúng cũng có khả năng thay đổi.

gan-bo-khoa-hoc-moi-ve-su-gan-bo-giua-nhung-nguoi-truong-thanh-va-lam-the-nao-no-giup-ban-tim-thay-va-giu-duoc-tinh-yeu-chuong-8

Gắn bó: Khoa học mới về sự gắn bó giữa những người trưởng thành và làm thế nào nó giúp bạn tìm thấy - và giữ được - tình yêu (Chương 8)

access_timeOct 30, 2019 personRubi

Khi hai người có nhu cầu thân mật va chạm nhau, mối quan hệ của họ có thể trở thành một cuộc hành trình ba chìm bảy nổi hơn là một nơi trú ẩn an toàn.

gan-bo-khoa-hoc-moi-ve-su-gan-bo-giua-nhung-nguoi-truong-thanh-va-lam-the-nao-no-giup-ban-tim-thay-va-giu-duoc-tinh-yeu-chuong-7

Gắn bó: Khoa học mới về sự gắn bó giữa những người trưởng thành và làm thế nào nó giúp bạn tìm thấy - và giữ được - tình yêu (Chương 7)

access_timeOct 28, 2019 personRubi

Nếu bạn là người an toàn thì bạn rất đáng tin, nhất quán và có thể dựa cậy. Bạn không lẩn tránh sự thân mật hay phát cuồng với mối quan hệ của bạn. Các mối quan hệ yêu đương của bạn rất ít drama—không có thăng trầm và những cảm xúc lên lên xuống xuống

gan-bo-khoa-hoc-moi-ve-su-gan-bo-giua-nhung-nguoi-truong-thanh-va-lam-the-nao-no-giup-ban-tim-thay-va-giu-duoc-tinh-yeu-chuong-5-2

Gắn bó: Khoa học mới về sự gắn bó giữa những người trưởng thành và làm thế nào nó giúp bạn tìm thấy - và giữ được - tình yêu (Chương 5.2)

access_timeOct 23, 2019 personRubi

Quy luật số lớn- Tại sao bạn có nhiều khả năng gặp phải người né tránh khi hẹn hò.

1 2
menu
menu